Vill du göra dig bättre?

I en lång artikel på bloggen Remedia resonerar den svenske filosofen, neurovetenskaparen och futuristen Anders Sandberg kring preventiv medicin och förbättrande läkemedel.

Det är intressant och mycket lärorik läsning, med många infallsvinklar på det som håller på att hända. Hur ska vi förhålla oss till piller som kan göra oss smartare, starkare och få oss att leva längre? Jag ser faktiskt Elixir som ett praktiskt utskott på Anders Sandbergs teoretiska resonemang, en sond som känner sig för i ett helt nytt landskap.

Sådant behövs för att vi ska fortsätta utvecklas. Sandberg har sin plattform i Storbritannien och jag tror att hans åsikter hade varit omöjliga i svensk akademisk kontext. Jag har överlåtit ägandet av elixir.nu till utlandet, eftersom jag hotats med stämning. Det säger en del om utgångsläget i Sverige avseende den här problematiken, men bollen är i rullning och under de år jag hållit på med detta har perspektiven redan börjat förskjutas.

Läs texten, det är oupphörligt intressant.

Lämna en kommentar