Listan som ger Elixir råg i ryggen

Ska ni läsa en lista i år så välj ”The top 10 emerging technologies for 2012”. Det är en oslagbart heltäckande, lärorik och insiktsfull beskrivning av trenderna i vår värld just nu. Listan har sammanställts av ett gäng, typ, genier på World Economic Forums uppdrag.

Jag fäster mig vid trend nummer 9:

9. Personalized medicine, nutrition and disease prevention

As the global population exceeds 7 billion people – all hoping for a long and healthy life – conventional approaches to ensuring good health are becoming less and less tenable, spurred on by growing demands, dwindling resources and increasing costs. Advances in areas such as genomics, proteomics and metabolomics are now opening up the possibility of tailoring medicine, nutrition and disease prevention to the individual. Together with emerging technologies like synthetic biology and nanotechnology, they are laying the foundation for a revolution in healthcare and well-being that will be less resource intensive and more targeted to individual needs.

 

De stora strukturernas tid inom hälsovården är förbi, om inte annat av ekonomiska skäl,  och spetsteknik på individnivå kommer att fylla behovet av ett långt liv i hälsa. Denna revolution kommer att skaka om systemet och de som har kraft, vilja och resurser att ta tillvara på möjligheterna kommer att göra det, men många människor lär hamna utanför.

Det är dags att ta denna omvälvande utveckling på allvar och diskutera hur så många som möjligt ska kunna dra nytta av den, men jag ser inte hur en seriös diskussion ska kunna föras om detta. För politiker, journalister och tjänstemän på statliga verk kommer alla tendenser till öppningar för individen inom hälsosektorn att vara tveksamma, kufiska eller till och med farliga.

De stora strukturerna kommer att kämpa emot och möjligheterna för individen att själv läsa in sig på läkemedel och prova dessa lär för överskådlig framtid vara stängd – officiellt.

Elixir fortsätter dock att ge alternativ. Jag hoppas inom kort att kunna presentera en utvecklad möjlighet.

One Response to “Listan som ger Elixir råg i ryggen”

Lämna en kommentar