Att testa sin hälsa

Den svenska vårdapparaten är i dag utformad för att behandla sjukdom, inte behålla hälsa, men vill du göra allt för att leva friskt bör du använda de allt vassare verktyg som kommer. 

Trots att du betalar skatt är det i princip omöjligt att som frisk person bara gå till vårdcentralen och kräva regelbundna provtagningar och i samarbete med läkare skapa ett upplägg för kontinuerlig kontroll av hälsan. Vårdupplägg finns att få om man betalar privat. Det finns svenska vårdföretag som har specialiserat sig på den här formen av preventiv vård, till exempel Vegatus och SciLife. En budgetlösning för dig som är beredd att ge bort dina värden till forskning är Lifegene, där det ingår en kostnadsfri begränsad hälsokontroll var femte år.

Det intressanta nu är att du kan använda dig av tjänster på nätet och själv sätta ihop ett kontrollpaket. Exempel på tjänster du lätt kan utnyttja redan  idag är gentest med 23 and Me och blodprov med Werlabs. Dessutom kommer nya digitala verktyg som exempelvis hälsoappar och Elixir kommer att bevaka dessa här.

Att regelbundet kolla status ger dig en feedback-loop som låter dig förändra livsstil, kost och kosttillskott utifrån resultaten och ta kontakt med expertis om något avviker, men eftersom kroppen är så komplex är enstaka värden inte ett facit. Det gäller att inte stirra sig blind på siffrorna. Många lyfter fram att det kan ge upphov till skadlig stress och oro att ständigt mäta sin hälsa, men det måste vara upp till individen att sköta den utmaningen.

Något om vården

Svensk vård är i världsklass när den ges. Tyvärr är det många som kan intyga att det kan vara svårt att få tillgång till den. Det kan handla om symptom som inte tas på allvar, absurda väntetider eller lösningar som inte hjälper. Om du inte har kontakter eller en högljudd förmåga att kräva resultat är risken stor att du inte får valuta för skattepengarna och att du inte tillräckligt snabbt får behandling för en eventuell sjukdom.

Tyvärr tycks många människor också fastna i vårdapparaten på ett sätt som inte är vårdens fel. Det kan finnas existentiella skäl att söka sig till en doktor för att få uppmärksamhet och hjälp och denna längtan kan baktända och skapa besvikelse och känslor av övergivenhet. Därför är det på många sätt bra att det i digitaliseringens kölvatten uppstår alternativ för att ta kontroll och bevaka sin hälsa.

Elixir.nu visar vägen till hälsorelaterade onlinetjänster som uppstått vid sidan av den svenska vårdapparaten och är tillgängliga för alla. Det finns också hybrider, exempelvis de vårdcentraler på nätet som börjar dyka upp. Kry.se och Mindoktor.se är sådana exempel. Man erbjuder inom den svenska vården det som tidigare var ett oerhört bespottat begrepp, nämligen onlinekonsultationer. Man listar de enklare tillstånd som kan komma i fråga för en onlinekonsultation. Vid mer diffusa problem eller allvarligare tillstånd är ett personligt möte med läkare överlägset, men du som är i huvudsak frisk har äntligen fått nya flexibla möjligheter.