Vad händer om vi lurar döden?

Den psykologiska teorin Terror Management går ut på att vi människor lever i en ångestskapande konflikt mellan drivkraften att leva och insikten om att livet obevekligt tar slut. För att orka med denna olösliga ekvation tar vi hjälp av kultur. Det kan handla om att sälla sig till religioner som erbjuder ett liv efter detta eller att identifiera sig med en nation så starkt att man är beredd att gå i döden för den.

En mer modern strategi kan vara att försöka se den egna lilla kuggen i livets väv som tillräckligt magisk och uppfylla sig själv av känslor för barn och medmänniskor, gärna med hjälp av en Bachkantat eller en dikt av Tranströmer.

Men ångesten ligger nog alltid och pyr, vad vi än gör.

Den här underliggande skräcken är enligt förespråkarna av teorin om Terror Management också roten till mycket ont i världen. Genom att dominera andra kontrollerar vi dödsångesten. Om överbyggnader som nationen eller religionen är hotade kan många göra vad som helst i dess namn.

Vad händer då om vi slänger in möjligheten att lura döden i ekvationen? Att med hjälp av bioteknik försena de processer som leder till döden under 150, 250, 500, 1000 år, kanske 100.000 år? 1 miljard år? Kommer ett messianskt lugn att sänka sig över världen när dödsrädslan klingar av?

Kanske. Det blir nog inte lika viktigt att jaga materiellt välstånd på bekostnad av andra. Sökandet efter ständiga tillfälliga sinnesretningar kanske kan ersättas av ett mer långsiktigt och tillfredsställande arbete av typen sprida liv i universum.

Hur det än går, redan nu kan du i praktiken lura cellerna att fungera längre med hjälp av livsstilsförändringar och preparat. Att ta ett kosttillskott istället för att fingra på radbandet och att fasta som ett sätt att retas med döden istället för att hedra Jesu lidande, kan vara ett nog så gott recept för att handskas med dödsskräcken. Samtidigt som en grundläggande acceptans av livets och dödens realiteter givetvis måste finnas där.

Lev i takt med vetenskapen, nära naturen och andra människor. Och alltid med Tranströmers uppmaning i bakhuvudet:

”Håll ut näktergal! / Ur djupet växer det fram — / vi är förklädda.”

 

One Response to “Vad händer om vi lurar döden?”

  1. weber disse:Muitos duvidam de mim mas é vou ate o fim, pq kem desistir é o fracos os forte vao ate o fim, Pq o Deus q eu sirvo é o Deus do impossivel…

Lämna en kommentar