Tillskott som dämpar inflammationer

Svd har en intressant artikelserie om inflammationers betydelse för vår psykiska hälsa. I dag har man talat med läkaren Daniel Lindqvist som forskar på kopplingen inflammation och depression.

– Vi tror att inflammationen är det som kommer först i utvecklingen av depression, och att det sedan i sin tur påverkar andra ämnen i hjärnan, exempelvis serotonin och noradrenalin, säger Daniel Lindqvist.

Detta är svårgripbara samband och forskarvärlden har bara börjat skrapa på ytan. Det finns intressanta delar av artikeln där Lindqvist resonerar kring den kniviga situationen att han som forskare är övertygad om kopplingen, men som läkare kan han inte börja experimentera med behandlingar som inte har utvecklats än och inte kommer att vara tillgängliga på många år.

Det är i detta ”tomrum” som Elixir anser att den enskilda kan börja ta initiativ. För tillfället förespråkar jag inte allmänt inflammationshämmande läkemedel. Däremot finns ett klart samband mellan inflammationsnivåer, kost och kosttillskott. Studier visar att både kolin och omega 3 har en inflammationshämmande effekt. Genom att försöka äta varierat, promenera och ta dessa tillskott kan du troligen komma ganska långt utan läkarbehandlingar. Notera också att inflammationsnivåerna inte bara påverkar psyket. Det finns tydliga tecken på att de ligger bakom hjärt-kärl-problematik också.

Mer om kolin som inflammationshämmare.

Mer om Omega 3 och dess verkan på depressioner

Köp kolin som tillskott

Köp Omega 3 som tillskott

Lämna en kommentar