Telomeras förebygger sjukdom

En spansk forskargrupp har visat att aktivering av enzymet Telomeras förlänger livet på råttor med 25 procent. Man använde sig av ett virus som preparerats för att aktivera Telomeras i cellerna. Målet med forskningen är inte att förlänga livet utan att förebygga sjukdomar, säger forskningsledaren Maria Blasco:

”Ageing is not currently regarded as a disease, but researchers tend increasingly to view it as the common origin of conditions like insulin resistance or cardiovascular disease, whose incidence rises with age. In treating cell ageing, we could prevent these diseases”.

Detta är ett intressant område som Elixir följer noga. Att utsätta människor för DNA-förändrade virus är i dagsläget inte aktuellt. Däremot finns det ett annat sätt att aktivera Telomeras och det är genom preparatet TA-65 som Elixir tipsar om här. Samma Maria Blasco har tidigare konstaterat att TA-65 aktiverar Telomeras. Hon har också visat att aktiveringen inte leder till cancer, vilket kunnat befaras.

 

Lämna en kommentar