Skydd av telomererna

Telomererna är ändarna på DNA-strängen och består av långa sekvenser som skyddar programmeringen. Med varje celldelning blir telomererna kortare och till slut påverkas DNA-strängen. Vilket sammanfaller med det framskridna åldrandets förfall.

Hur kan då könscellerna fortsätta dela på sig generation efter generation? Jo, deras telomerer lagas av enzymet telomerase. Hur kan cancerceller dela på sig och växa ohämmat? Jo, de har slagit på Telomerasproduktionen i sina celler.

Det är många forskares dröm att kunna aktivera telomerase i alla celler i lagom dos, så att telomererna behåller sin skyddande effekt upp i åldrarna och det finns forskning som visar hur det skulle kunna gå till, men än så länge finns inget kraftfullt verkande medel. Däremot nedanstående ämnen som visat viss effekt på längden på telomererna.

Omega 3

"Viktigt på många sätt"

Läs mer

Silymarin (mjölktistel

"Potent medicinalväxt"

Läs mer

Det finns även resultat som visar att om du står upp mycket så skyddas telomererna.