Systemkollapsens möjligheter

Att den svenska åsiktskorridoren är trång håller de flesta med om. Diskussioner som har avvikit från vissa specifika normer har stämplats som onda. Invandringsdebatten är det mest skruvade exemplet, men även den stolta svenska vårdapparaten har alltid varit känslig. Ordet onlinekonsultation stämplades som smutsigt och kriminellt redan från början.

Nu, när begrepp som systemkollaps blir allt vanligare och gamla auktoriteter förlorar trovärdighet, är tonen plötsligt en annan. Vägen står öppnare för nya tankar och det är befriande, samtidigt som det förstås är tråkigt att positiva delar av välfärdssystemet har eroderats av dess egen självtillräcklighet.

I en debattartikel nyligen (Krafttag krävs för att digitalisera vården) åskådliggör en grupp experter problemet. När över en halv miljon nya medborgare ska in i välfärden på fem år står det enda hoppet till att vården digitaliseras och effektiviseras.

I en annan debattartikel om digitaliseringen av vården (Tio förbudsord för vård och omsorg) listas områden som nu måste förändras. Några axplock:

Patienten får inte hindras att kontakta vården med den teknik som vederbörande själv önskar.

Fysiska möten ska bara ske när de tillför värde, inte för att de genererar ersättning.

Patienten ska efter eget val få tillgång till sin egen vårdinformation och dela den med anhöriga eller andra.

Vården bör sträva efter att patienten eller brukaren använder vårdens mätutrustning i hemmet eller egen utrustning om den är bra nog.

Elixir har genom åren tagit upp samtliga punkter. Problemet är nu att vårdens stela strukturer lär få svårt att klara detta skifte. Däremot kommer det att uppstå öppningar för alternativa vägar och nya initiativ. Så nu gäller det att myndigheterna inte reglerar bort dessa. Betänk att varje onlinekonsultation vid sidan av svensk vårdapparat sparar pengar åt en stat som står inför, för att tala med dess favoritfloskel, ”stora utmaningar”.

Tagged with:

Lämna en kommentar