Svenskt upprop för behandling mot åldrande

Är åldrandet en sjukdom som kan och bör behandlas? Ja, om man skalar av alla de kulturella föreställningar och coping-strategier som omger åldrandet återfinns i grunden funktionsstörningar i kroppen. Dessa kan definitivt liknas vid, och skulle kunna behandlas som, sjukdom.

Den här insikten vinner allt mer mark nu. Ett antal namnkunniga svenska forskare och politiker träder fram i en debattartikel och efterlyser stärkt svensk forskning kring metoder att bromsa åldrandet. Artikeln tar sin utgångspunkt i det som händer med diabetesläkemedlet Metformin, som i USA nu ska utprovas för indikationen åldrande (här finns mer om Metformnin). Man föreslår en åldrandefond av typ cancerfonden och resonerar klokt vidare:

Att bevara liv och att minska mänskligt lidande är en av de mest grundläggande moraliska ståndpunkterna i alla mänskliga kulturer.

Om vi genom medicinska terapier har möjlighet att ge människor fler friska och innehållsrika levnadsår, har vi ett ansvar att göra dessa tillgängliga för så många människor som möjligt.

Det ska bli intressant att se om initiativet tar fart och fler ansluter sig.

Lämna en kommentar