Styrmekanism för telomererna upptäckt

En upptäckt med stor potential att förlänga livet har offentliggjorts av det amerikanska SALK-institutet. Forskarna har hittat en mekanism i cellen som kan styra telomerernas längd.

Telomererna är ändarna på DNA-strängen, som skyddar generna vid kopiering och celldelning. För varje celldelning förkortas telomererna och till slut uppstår fel på DNA. Detta brukar sammanfalla med kroppsligt förfall och åldrande. Det som styr telomerernas längd är enzymet telomeras. I könsceller och cancerceller är telomeraset aktivt, vilket leder till att dessa celler kan dela sig hur många gånger som helst.

Forskarna från SALK har nu kartlagt exakt hur telomeras agerar. De har då upptäckt att enzymet är avstängt nästan hela tiden i normala celler. De har också upptäckt knappen som stänger av telomerase. Då borde det gå att sätta på telomerase också.

Vi är mycket långt ifrån ett preparat som gör detta,  men det bör inte vara omöjligt att ta fram ett sådant. Nu när vi vet hur det fungerar.

Några produkter som visat vissa svaga indikationer på att skydda telomererna

Lämna en kommentar