Hjärnan kan stoppa sjukdom

Åldrandet och därmed ökad risk för sjukdomar såsom cancer tycks åtminstone delvis styras av signalar från hjärnan. Ny forskning visar återigen att det är hypothalamus som signalerar till resten av kroppen att börja avveckla verksamheten.

Nu är det ett japanskt forskarteam som påvisar att om proteingruppen SIRT-1 utsöndras extra mycket i hjärnan så sänder denna signaler till kroppens muskler om att vidmakthålla den status som de har när de är på topp. Experimenten har gjorts på möss och de levde upp till 16 procent längre än sina medmöss. Det innebär för en människa upp till 15 år mer i livet.

Observera att det inte är säkert att samma signaleringsbanor är etablerade i människor. Vad man kan säga är ändå att hjärnan har ett finger med i åldrandet, att det är mekanismer som slås av och på av en central signalering.

Vi kommer att kunna påverka denna signalering.

Lämna en kommentar