Mer screening åt folket

Screening är breda kontroller av stora befolkningsgrupper för att hitta sjukdomar som ännu inte har givit några allvarliga symptom. Det borde finnas fler möjligheter att ta del av screeningåtgärder i Sverige. Det räddar liv och sparar pengar.

Det är en intrikat balansgång att införa screening. Ska man kolla tiotusentals människor måste insatsen ge resultat i form av hittade hälsoproblem som kan åtgärdas. Mammografin är en etablerad screening som räddat många kvinnor från bröstcancer. PSA-prov är en omdiskuterad metod att hitta prostatacancer hos män. Eftersom det inte står helt klart att det ger positiva effekter på samhällskroppen får äldre män själva bestämma om de vill ta ett PSA-prov (läs mer i socialstyrelsens broschyr).

I stort har tyvärr svensk sjukvård en allt för passiv inställning till screening. Ta till exempel det här med tarmcancer. Många europeiska länder (exv Danmark och Finland) screenar den äldre befolkningen, men Sverige har i flera år stretat emot. Senast i går gick läkare återigen till attack i frågan eftersom det handlar om att rädda hundratals liv, men jag misstänker att det inte kommer att hända så mycket den här gången heller.

Nu kommer metoder för allt smartare screening av allt fler sjukdomar och det här motståndet håller inte. Vågar man inte ta kostsamma beslut om allmän screening kan man väl ändå se till att de som vill testa sig får göra det. Landstinget ska erbjuda dessa tester. Kan man inte göra det borde man ta hjälp av privata aktörer.

Det finns också en specifik svensk diskurs där det är lite misstänkt att vilja kolla sin hälsa innan symptom uppstått. Är det inte hypokondri så är det slöseri med skattepengar alternativt ojämlikt om man betalar själv.

Alla kommer tyvärr inte att komma med när screeningmetoderna pga den tekniska utvecklingen blir allt fler. Staten har inte råd att tillhandahålla allt till alla. De som är aktiva och vill leva längre bör ändå inte hindras eller misstänkliggöras för att de vill kontrollera sin hälsa.

One Response to “Mer screening åt folket”

Lämna en kommentar