Så ska folk tvingas ta sina mediciner

En ny studie visar att man kan få folk att ta sina mediciner genom att slå ihop dem till ett multipiller. Andelen sjuka som inte tar sina mediciner är nämligen skyhög.

Siffrorna på hur dåligt folk medicinerar fastän det handlar om deras liv är mycket intressanta och värd en psykologisk studie också. I utvecklade länder är det hela 50 procent av de sjuka som inte får i sig alla mediciner de har ordinerats. I u-länder är siffran 80 procent. Antagligen är finansiella problem en stor orsak, men jag tror glömska baserat på att egentligen inte bry sig ligger bakom det mesta.

Den EU-finansierade studien visar nu att man kan få bättre åtlydnad genom att ordinera multipiller. Hjärtsjuka som får ett enda piller som innhåller aspirin, blodtryckssänkande och kolesterolsänkande får i sig sina mediciner i 30 procent högre grad än de sjuka som behöver ta tre olika piller.

Själv blir jag lite konfunderad. De som inte vill ha piller trots att det handlar om deras liv ska man nu försöka beveka med nya blandningar. Vill man däremot ha piller för att medicinera preventivt utanför konsensus är det stopp. Man kanske ska låta folk ta lite mer ansvar själva.

Lämna en kommentar