Så dödar vi dåliga celler

Ett av de stora problemen med åldrandet är celler som fungerar dåligt, men som vägrar ge vika. Nu är vi på gång att kunna göra något åt dessa.

Evolutionen har utvecklat en metod för att rensa undan celler som inte fungerar, det kallas apoptos och är en form av programmerat självmord. När vissa kriterier är uppfyllda kopplar DNA igång en process som till slut dödar cellen.

Men systemet håller bara rent till en viss gräns. Med åren blir dåligt fungerande celler som inte genomgår apoptos allt fler. Dessa så kallade senescenta celler ligger där de ligger och sprider dåliga vibbar omkring sig och orsakar inflammation. De riskerar också att bli cancerceller. Att bli av med dödsresistena celler är en av stiftelsen SENS sju pelare för att stoppa åldrandeprocesserna (läs mer).

Om man kunde få dem att ge upp och döda sig själva skulle våra kroppar fungera bättre längre upp i åldrarna. Nu har forskare vid Scripps Resarch Institute hittat några verksamma substanser som dra igång självmordsprogrammet, vilket ger imponerande resultat på livslängden hos möss.

Substanserna de använde var Dasatinib, en svindyr cancermedicin, och Quercetin, ett naturligt förekommande ämne som finns i högst koncentration i rödlök. Quercitin kan du också köpa som kosttillskott här. Quercetin har testats tidigare och inte visat några remarkabla effekter på livslängd. Men det är ett potent ämne som verkar på många olika sätt i kroppen.

Troligen kommer bättre preparat att komma. Scripps har till och med givit den kommande läkemedelsklassen ett namn: Senolytics. Kom ihåg var du hörde det först.

 

Lämna en kommentar