Qsymia på väg mot godkännande

Bantningsläkemedlet Qsiva (gick tidigare under namnet Qnexa och Qsymia – namnet har editerats i efterhand) har tagit ett stort steg mot introduktion på marknaden. En rådgivande panel inom det amerikanska läkemedelsverket FDA har 22 februari med stor majoritet beslutat att rekommendera att Qsymia godkänns. Sedan bör det inte ta lång tid innan Qsymia är ute på marknaden även om det kan bli fråga om begränsad förskrivningsrätt eftersom det kan innebära risker för gravida att ta preparatet.

Qsymia håller nere aptiten (beståndsdelen phentermine) och dämpar ”missbrukstendens” (min tolkning av beståndsdelen topimarat). Tidigare har FDA vägrat godkänna medlet med hänvisning till ökad risk för missbildningar hos barn till mammor som tar medlet. Nya politiska signaler har dock fått myndigheten att ändra sig. Övervikten klassas i USA allt mer som en epidemi och något måste göras.

17 april tas det formella beslutet om att godkänna Qsymia. Det kan öppna dörren för fler godkännanden, till exempel av läkemedlet Contrave. Lider du av fetma bör du förstås också fundera på andra metoder för att gå ner i vikt. Att bota övervikt är nämligen en process som ett läkemedel i sig inte kan göra helt själv.

Läs mer om Qsymia

Lämna en kommentar