Pusslet läggs – bit för bit

Arbetet med att förstå åldrandets mekanismer och kanske göra något åt dem är spännande som en pusseldeckare. Visserligen en väldigt lång sådan, men bit läggs till bit och något mer av pusslets motiv kan skönjas efter varje studie även om ingen vet hur detta ska sluta.

När vetenskapen försökte komma underfund med av vilka anledningar åldrandet bromsas när gamla möss får blod från yngre möss, upptäckte man att proteinet GDF11 var viktigt. Nu har ett amerikansklett forskarlag fortsatt dra i ledtråden och kommit fram till att höga nivåer av GDF11 skyddar mot hjärtsjukdom och troligen även andra orsaker till åldrande och död.

En intressant slutsats av studien är också att proteinet FSTL3 hämmar GDF11. Om man nu skulle vilja säkerställa att nivåerna av GDF11 är höga är det troligen lättare att med exempelvis läkemedel lägga krokben för FSTL3 än det är att tillsätta GDF11. Men då är det förstås bra att veta vad om FSTL-3 har någon vikig funktion i kroppen, det vet man inte. Fortsättning lär följa.

FSTL-3. Varför finns du?

FSTL-3. Varför finns du?

Tagged with:

Lämna en kommentar