Piracetam

Piracetam används för att förbättra de kognitiva funktionerna.

Vetenskapligt visad verkan

Gå direkt till vår utvalda leverantör

Piracetam är ett ämne som anses ha förmåga att öka den mentala förmågan. Molekylen används därför som så kallad Nootrop. Det finns också vissa tecken på att Piracetam kan skydda hjärncellerna mot tidens påverkan.

Piracetam är i Sverige klassat som läkemedel och används mot muskelryckningar, men är även godkänt för annan användning. Det skrivs bland annat ut till människor med nedsatt kognitiv förmåga. Piracetam tycks kunna öka nervcellernas plasticitet genom att förbättra mitokondriernas funktion. Detta skulle kunna motverka symptomen på demenssjukdomar.

I USA och många andra länder är Piracetam närmast att likna vid ett kosttillskott och kan köpas fritt utan recept.

Exakt hur Piracetam verkar är oklart, men ämnet anses skruva upp perceptionen i hjärnan, vilket bland annat kan förstärka inlärningsförmågan. Det tycks dock som att människor upplever effekten ganska olika.

Biverkningar finns, men Piracetam tycks i huvudsak vara ett säkert preparat. Doseringen vid muskelryckningar är hög, flera gram om dagen. Dosering i samband med Piracetam för att bättre klara en tentainläsning eller annan situation med hårda kognitiva krav varierar, men är i allmänhet lägre. Det finns många ”råd” på nätet.

OBS! Det är viktigt att samtidigt som du tar Piracetam supplementera med Kolin. Piracetam använder upp förråden av signalsubstansen acetylkolin.

Den senaste forskningen

Läs om leverantörerna

Leverantörer Tillförlitlighet
Goldpharma

Beställ nu!

Leave a Review