NAC (N-acetylcystein)

NAC har potential att stärka kroppens celler, framförallt immunsystemets.

Vetenskapligt visad verkan

Gå direkt till vår utvalda leverantör

Forskningen om antioxidanter är motsägelsefull. Genom att tillföra antioxidanter borde våra celler få verktyg för att rensa bort skadliga biprodukter av sin verksamhet. Men det verkar inte fungera så bra när det kommer till kritan i kroppen. Tillförda antioxidanter kan förstöra för kroppens egen produktion av ämnen som neutraliserar fria syreradikaler.

Kanske är det därför vettigare att se till att kroppens egen produktion av antioxidanter hålls maximal. Träning en väg, men hur mycket du än tränar så fortskrider åldrandet i form av allt fler sviktande vävnader. Kanske finns komplement?

Genom att ta NAC som tillskott ger du förutsättningar för kroppen att producera Glutation, kroppens okrönte kung på att reducera skadliga oxidationsprocesser, och något som inte kan ges i tablettform eftersom det bryts ned av magen.

Många studier pekar på goda hälsoeffekter av NAC, vilket skulle kunna peka på att det verkligen är på grund av att Glutationet städar bättre som det fungerar. Forskaren bakom en studie vid Oregon State University uttalar sig väldigt positivt:

“I’m optimistic there could be a role for this compound in preventing the increased toxicity we face with aging, as our abilities to deal with toxins decline. We might be able to improve the metabolic resilience that we’re naturally losing with age.”

Ett annan visad effekt av att supplementera med NAC är att det (hos möss iaf) motverkar att Thymuskörteln krymper med åren, vilket leder till sämre immunsystem, vilket till slut leder till döden. När man gav möss NAC krympte deras thymus nästan ingenting. Anledningen är enligt denna studie att körtelns celler är extremt känsliga för fria radikaler.

thymuses from antioxidant-supplemented mice were significantly larger than controls (p < 0.002), with n-acetylcysteine almost eliminating atrophy in supplemented mice. Other body tissues were not affected by supplementation

NAC används inom vården bland annat vid överdosering med paracetamol, eftersom ämnet skyddar levern. NAC är alltså potent och Glutation-nivåerna skjuter i höjden för att sedan klinga av. Tillskotten har alltså en effekt så var medveten om det.

Läs mer om NAC i bloggen

Vetenskapliga fakta om NAC på Examine.com

Så kan vi erbjuda Sveriges billigaste NAC

Leverantörer Tillförlitlighet
HealthMonthly

Beställ nu!

3 Reviews to “NAC (N-acetylcystein)”

  1. Observera att det tidvis är problematiskt att beställa NAC från Healthmonthly eftersom de leverantörer som för NAC har börjat begränsa leveranserna till Sverige.

  2. Have you heard that messages that come through on your website contact form are in fact an excellent way to get more visitors and sales for your site? How do we do this? Very simple, we put together an ad for you and we submit it to millions website contact pages on any kind of website you want. Does this method of advertising work? By reading this now, you just proved that they do! The best part is, this won’t cost you much more than $25 a week! Want more info? drop us a line vie email here: ErnestLilliana57358@gmail.com

Leave a Review