Mysimba – guide till ett säkrare köp

Första läkemedlet på länge som hjälper till att bli av med övervikt. Troligen tillgängligt inom kort.

Vetenskapligt visad verkan

Gå vidare direkt

Mysimba är ett nytt bantningsläkemedel som godkändes i EU i slutet av mars 2015, men introduktionen på marknaden dröjer. Mysimba håller på att introduceras i Europa. Under vintern 2017 är det troligen möjligt även för svenskar att få tillgång till medicinen. I USA heter medicinen Contrave och har funnits tillgänglig sedan hösten 2014. Medicinen är bevisat effektiv i kombination med livsstilsförändringar.

För att maximera sin hälsa och kunna njuta av ett långt liv är övervikt det första problemet man ska rätta till (efter rökning). Det är dock extremt svårt att göra våld på naturen och gå ner i vikt, speciellt om man sitter fast i ett destruktivt belöningsbeteende. Att använda sig av preparat som kan hjälpa till i processen kan vara adekvat i ljuset av vad man kan vinna.

Medicinen Mysimba är framtagen för de 20 procent av EU-invånarna som har ett BMI över 30. I de kliniska testerna gick hälften av patienterna med Mysimba ned mer än fem procent i vikt på ett år, jämfört med bara några enstaka procent av de som fick placebo.

Mysimba är en kombination av det verksamma ämnet i två befintliga läkemedel.

Det första är Bupropion som togs fram som ett antidepressivt preparat. Det säljs under namnet Voxra och används vid sidan av de så kallade SSRI-preparaten, men är betydligt vanligare i USA (Wellbutrin) än i Sverige. Däremot har det har också lanserats som ett sätt att sluta röka under namnet Zyban eftersom medlet visade sig minska nikotinsuget. Bupropion påverkar framförallt signalsubstanserna noradrenalin och dopamin. Som antidepressivt medel utmärker det sig genom att patienterna känner sig mer energiska. Dessutom visade det sig ha viktnedgång som biverkning (Bupropion har ett kemiskt släktskap med amfetamin, men inte dess kick- eller beroendeframkallande effekter). Det är detta forskarna bakom Contrave har tagit fasta på.

Det andra är Naltrexon som i dag används som ett sätt att behandla alkohol- och heroinmissbrukare, men även förbättra livet för personer som diagnosticerats med fibromyalgi och multipel skleros. Naltrexon blockerar hjärnans mottaglighet för opioider såsom morfin och heroin, men även mottagligheten för det kroppsegna belöningssystemet med endorfiner. Alkoholister upplever inte samma lustkänslor vid drickandet och man kan därför anta att även lusten att överdosera mat minskar. När Naltrexon blockerar de kroppsegna morfinerna reagerar också kroppen genom att producera mer av dessa och på så sätt minskar problemen för de som fått diagnosen fibromyalgi. Kroppens eget belöningssystem aktiveras.

Detta är inga kirurgiskt precisa ämnen utan snarare preparat som påverkar människors grundläggande funktioner, men inte ens forskarna vet exakt på vilket sätt. De tror att Bupropion initierar viktnedgången medan Naltrexon förhindrar kroppens tendens att motverka sin egen viktnedgång. Kanske kan man också se det som att Bupropion ökar välbefinnande utan koppling till matintag medan Naltrexon nollställer ett belöningssystem som hamnat snett.

Mysimba var framtagen redan 2011, men stoppades på grund av misstankar om farliga biverkningar. Läkemedelsföretaget Orexigen genomförde då studier som visade att misstankarna var felaktiga. Det finns dock en lista på biverkningar som alla som funderar på om medicinen kan hjälpa dem bör ta del av. Det gäller även dig som fått medicinen ordinerad av svensk sjukvård.

Mysimba har gjort succé i USA (under namnet Contrave) där det även finns två andra läkemedel mot övervikt, Qsymia och Belviq. Man kan bara spekulera i orsakerna till att Contrave går så bra, men kanske understryker det att övervikten är en del i ett större problemkomplex. Det räcker inte med att slå mot aptiten. Contrave ger via Buproprionet en upplyftande effekt och en gladare person har lättare att lägga om sin livsstil. Dessutom har personer som länge varit kraftigt överviktiga ett snedvridet system, både fysiskt och psykiskt. Den nollställande effekt som Naltrexon har kan ge möjlighet till en nystart.

Observera att Mysimba ger möjlighet till en omläggning av livsstilen, men behandlingen måste förstås kombineras med mindre mat och mer motion.

Denna sida ger en översiktlig beskrivning av Mysimba. Mer information kommer du att hitta i FASS om Mysimba.

Läs mer om Mysimba i bloggen

Så undviker du att köpa förfalskad Mysimba

Leverantörer Tillförlitlighet
Dokteronline

Beställ säkert nu

4 Reviews to “Mysimba – guide till ett säkrare köp”

  1. Hej !
    Talat m Läkemedelsverket och Mysimba är nu även godkänt i Sverige. Så min fråga är varför den inte finns i Fass, varför läkarna inte kan skriva ut den och varför den inte finns tillgänglig ??

    1. Det är tillverkaren som segar med introduktionen. Mysimba kommer först till Östeuropa, vilket ska ske inom några månader.

      Troligen kommer Mysimba då att vara tillgänglig på de internetapotek Elixir tipsar om och privatimport lär funka eftersom Mysimba är godkänd i Sverige.

Leave a Review