Metformin – guide till ett säkrare köp

En mycket vanlig diabetesmedicin, som visat sig skydda mot åldrandeprocesser.

Vetenskapligt visad verkan

Gå direkt till vår utvalda leverantör

Metformin är ett läkemedel som har använts sedan 50-talet mot diabetes typ 2. Det har även börjat användas för att förebygga diabetes och som ett sätt att motverka åldrandeprocesser. Att använda ett läkemedel på detta sätt kan vara kontroversiellt och även om Metformin är ett oerhört vanligt läkemedel med få biverkningar, krävs det eget ansvar och moget övervägande innan du börjar använda Metformin för att hålla dig frisk.

I början förstod man inte varför Metformin fick diabetiker att må bättre. Man kom sedan underfund med att cellernas känslighet för insulin ökade och att glukosnivåerna i blodet hölls nere. I dag vet vi att Metformins mekanism är att aktivera mTor-proteinerna som ställer cellerna i skyddsläge. Vägen dit går via AMPK-proteinet, som även påverkas av Resveratrol och kalorirestriktion.

Metformin kan vara ett alternativ för den som vill göra vad som i dag är möjligt för skapa maximal livskvalitet även sedan kroppen har passerat den evolutionärt sett naturliga livslängden (30-35 år). Det finns indikationer på att det leder till fler friska år. Dessutom har man visat att ämnet motverkar cancer och hjärt-kärl-sjukdom samt även ger upphov till en stabil viktminskning.

Risker
Vi vet inte exakt vad som händer om man år ut och år in tar Metformin i förebyggande syfte. Det är helt klart en chansning och då kan det vara vettigare att istället arbeta hårt med kosten för att inte slita på insulinfunktionen. Om du till exempel fastar med 5:55-metoden får du samma effekt på AMPK och då följer dessutom andra system med.

Om man ändå vill gå läkemedelsvägen är den enda kända farliga biverkningen det allvarliga tillståndet laktatacidos, men det är oerhört ovanligt och är du frisk bör du inte drabbas. Dock bör du avhålla dig från att inleda en experimentell självmedicinering om du inte har full koll på att dina njurar fungerar. Dricker du för mycket alkohol eller blir du febersjuk ska du sluta ta Metformin liksom om du ska röntgas med kontrastvätska. Metformin kan också orsaka diarré och magbesvär, men det går att bygga tolerans mot detta genom att starta med små doser.

Dosering
1 tablett à 500 mg i samband med maten är normlarekommendationen. Amerikanska läkare i ”anti-aging” branschen anser att man kan ta Metformin för att stärka de cellulära processerna från 35 års ålder.

Guiden till säker onlinekonsultation

Leverantörer Tillförlitlighet
Euroclinix
Treated

Beställ nu!

4 Reviews to “Metformin – guide till ett säkrare köp”

Leave a Review