Gentest

Gentester är en grundpelare för fler friska år. Du kan göra ett redan nu.

Vetenskapligt visad verkan

Gå direkt till vår utvalda leverantör

Att känna sig själv är en viktig del av ett upplägg för fler friska år. Grunden för framtida hälsokontroller kommer av allt döma vara den bas du står på, ditt DNA. Du kan redan nu få reda på en stor del av koden för din kropp genom att beställa ett gentest till mycket överkomliga summor.

23andme var tidigt ute. Google har investerat i bolaget och man riktar sig till en massmarknad med målet att avkoda så många genom som möjligt. Och ja, de kommer att använda data om ditt DNA för att ta reda på mer om hur vi fungerar och tjäna pengar.

Vad du får för 169 Euro är dock en avkodning av ett stort antal så kallade SNP (snips), delar av ditt DNA som man konstaterat styr olika funktioner i kroppen. Beroende på hur de ser ut hos just dig kan man göra bedömningar av hur de påverkar din kropp och risken för sjukdomar.

Detta kan tjäna som grund för en strategi för att maximera hälsa och livslängd. Det är också stor underhållning och en fascinerande upplevelse att ta del av sin egen kod. Förutom hälsoaspekten kan man via 23andme också få kontakt med avlägsna släktningar och se exempelvis hur mycket neandertalare man är.

Ett problem med gentester i dag är att vår kunskap inte är tillräcklig. De hälsorekommendationer som 23andme tidigare utfärdade baserat på undersökningen har de tvingats sluta med efter ingripande av det amerikanska läkemedelsverket FDA. De ansåg inte att rekommendationerna vilade på tillräckligt vetenskaplig grund. Detta är också viktigt att hålla i bakhuvudet om du beställer ett gentest. Det du får läsa är inte SANNINGEN. Samspelet mellan olika gener, mellan gener och miljö och den komplexa process som DNA uttrycker sig med gör att det du får reda på är ett övergripande mönster.

23andme får alltså inte utvärdera dig, men det finns andra tjänster som gör det. Du kan köra ditt resultat genom Promethease som är en wikipedialiknande tjänst där forskningsresultat som kan kopplas till en genuppsättning samlas in och körs mot ditt DNA. Resultatet blir en lång lista att försjunka i. Den bör alltså tas med en nypa salt, men kan ge dig insikter och anledning att jämföra med släktningars livsöden.

Leverantörer Tillförlitlighet
23andme

Beställ nu!

Leave a Review