Acetylsalicylsyra (ASA)

Aspirin (Asa) kan hämma hjärtkärl-sjukdomar och vissa cancerformer vid kontinuerlig användning i låg dos.

Vetenskapligt visad verkan

Gå direkt till vår utvalda leverantör

Vanlig aspirin i låg dos tas av miljoner människor för att motverka hjärtproblem. Dess antiinflammatoriska effekt tros nu också motverka många cancerformer och dessutom allmänt motverka åldrandeprocesser. Därför är det något att överväga i en strategi för fler friska år. 

I vanlig receptfri Aspirin, Treo, Albyl eller Magnecyl är det Acetylsalicylsyra (hädanefter Asa) som är den aktiva substansen.

Det har länge varit känt att Asa kan förebygga stroke och andra hjärt-kärlproblem. 2012 kom en sammanställning av över 50 studier som har tittat på hur vanlig Treo eller Magnecyl kan skydda mot cancer. Det är så pass uppseendeväckande resultat att vissa forskare vill ge grönt ljus för alla som kommit en bra bit in i medelåldern att börja ta en liten dos acetylsalicylsyra (asa) varje dag. Andra tycker att man ska vänta.

En dos asa om dagen kan exempelvis minska risken för tarmcancer med 25 procent och minskningen kan ses även för andra cancerformer. De uppseendeväckande forskningsresultatet gör självklart att man måste ställa sig frågan: ska jag börja ta asa varje dag?

Det är en bedömningsfråga som ytterst landar hos dig själv. Den huvudsakliga biverkningen är ökad risk för magsår. Kanske ska den som har tarmcancer i släkten börja supplementera med asa och samtidigt vara vaksam på magproblem. En i övrigt frisk person som har förmågan att känna efter om något är fel bör kunna ägna sig åt preventivmedicin på egen hand.

Man håller på att klura ut exakt vad det är som gör att ASA skyddar kroppen. En allmän hämning av inflammatoriska reaktioner tycks vara centralt. Man har också visat att ASA stimulerar AMPK-proteiner som kan sägas vara kroppens egen skyddsmekanism när cellerna är hotade exempelvis vid svält. AMPK saktar ner cellens åldrande. Att supplementera med ASA kan alltså ha gynnsamma effekter för kroppen i sin helhet genom att åldrandeprocesser saktas ned.

EGENSKAPER ACETYLSALICYLSYRA

  • Dämpar smärta, sänker feber och motverkar inflammation.
  • Kan motverkar uppkomst och spridning av cancertumörer
  • Gör blodet mer lättflytande och kan på så sätt motverka hjärtattack och stroke samtidigt som risken för inre blödningar ökar.
  • Senaste forskningen

FÖR DIN SÄKERHET

Vilken dos gäller då? Ja om du håller dig till låga 75 mg så har det effekt, men det är viktigt att du tar det varje dag. Tänk på att den mätbara effekten uppstår först efter 5 års kontinuerlig preventiv behandling. I Sverige måste du ha recept för att få ut en lågdos-tablett acetylsalicylsyra.

Lösningen är antingen att köpa 500 mg magnecyl på apoteket och dela dessa (se upp så du inte köper kombinationerna med koffein till exempel) eller att beställa 75 mg-tabletter från Goldpharma. Du köper en årskonsumtion för under 100 kronor och får den levererad till brevlådan.

Läs mer om leverantörerna

Leverantörer Tillförlitlighet
Goldpharma

Beställ nu!

3 Reviews to “Acetylsalicylsyra (ASA)”

Leave a Review