Över hälften av svenskarna är beredda att självmedicinera

Statistik kan tolkas olika som bekant. Nya siffror visar att 63 procent av svenskarna anser att de själva kan avgöra vilket receptbelagt läkemedel de behöver. Detta tolkar läkemedelsverket som en del i ett farligt mönster. Själv blir jag positivt överraskad.

Det här visar att människor är intresserade av sin sjukdom och hälsa och att de är involverade i sin egen vård. Att lita på sig själv och inte lämna ut sig helt till en läkarbedömning är ett bra recept för att återvinna sin hälsa. Ett aktivt och positivt samarbete mellan läkare och patient torde ge störst chans till att en behandling lyckas.

En stor andel av dessa 63 procent har dock inte tillräckligt med kunskap för att helt säkert avgöra vad som är rätt behandling. Kroppen är en mycket komplex maskin och det som manipuleras på ena sidan kan ge kaotiska effekter på den andra. Därför krävs försiktighet med självdiagnosticering och självmedicinering. En läkarbedömning bör alltid kopplas in.

Men det är samtidigt ett farligt faktum att inte heller alla läkare har förmåga att sätta sig in i patientens problematik på rätt sätt och kombinera detta med djupa och aktuella kunskaper. Felbehandlingarna är tyvärr många – speciellt av människor som inte tror på sig själva och därmed inte har förmåga att nå fram till läkaren när något känns fel.

En följd av den här i grunden positiva säkerheten avseende läkemedel är att en femtedel av svenskarna är beredda att köpa läkemedel utanför den vanliga kedjan, dvs på ”internetapotek”. Vill man bekämpa den här beredskapen bör man ta fasta på den slutsats som undersökarna från Ungdomsbarometern uttrycker i rapporten:

Resultaten är inte förvånande men ger en fingervisning om en potentiell risk som uppstår när självdiagnosticerande individer inte bemöts på rätt sätt i vården – de köper själva istället.

Häri ligger kärnan. Där bör åtgärderna sättas in. Den film som presenteras i samband med undersökningen och som ska visa att Läkemedelsverket ”gör något” tror jag har marginell effekt. Tyvärr är det en närmast skrattretande förenkling av problematiken:

Lämna en kommentar