Nytt svenskt sällskap för livsförlängning

I dag den 1 oktober, på FN:s internationella dag för äldre, startade Svenska Livsförlängningssällskapet. Grundarna är engagerade i transhumanistiska sammanhang, men ett upprop på hemsidan har redan skrivits under av allehanda människor tycks det, bland dessa flera forskare.

De punkter sällskapet tar upp är förstås radikala i dagens samhälle, men för mig som i flera år funderat kring frågorna är de välformulerade och sammanfaller helt med de utvecklingslinjer vi ser i forskningen. Svenska Livsförlängningssällskapet är ett välkommet forum som kan forcera fram ställningstaganden (de har redan skrivit en spetsig debattartikel).

Det finns nämligen mycket att prata om. Livsförlänging är redan en realitet (medellivslängden ökar stadigt), åldrandets sjukdomar och lidande kan begränsas, samhället kommer att påverkas kraftigt. Tiden när man kunde mumla ”tokfransar” om en sådan här förening är förbi. Tiden talar för alla som vill få mer tid.

Lämna en kommentar