Nya regler påverkar läkemedelsförsändelserna

Homeostas är ett medicinskt begrepp som kan ses som grunden för allt liv. Det handlar om att ett biologiskt system hela tiden söker jämvikt. Om det är för kallt söker du värme, om energireserverna är låga blir du hungrig och söker mat. Våra kroppar är fantastiskt bra på homeostas.

Begreppet skulle också kunna appliceras på samhällskroppen, men då märks obalanserna snabbt. Oreflekterande byråkrater och politiker är till exempel en rejäl bromskloss som omänskliggör samhället. Området onlinekonsultationer har förstås haft sin beskärda del av krafter som motverkar jämvikt. Om någon skulle ha berättat för vårdens byråkrater och mediernas medlöpare om kry.se för bara några år sedan så skulle reaktionen ha varit direkt fientlig. Men plötsligt anpassar man sig snabbt. Tämligen pinsamt.

Samtidigt måste man förstås reglera samhället för att hålla det stabilt. Jag blir glad av att se när brittiska regeringen nu reglerar internatapotek och onlinekonsultationer och den största aktören Euroclinix snabbt anpassar sig. Regleringen är vettig. Och den är möjlig att efterfölja för seriösa aktörer. Ett exempel på välfungerande homeostas i samhället helt enkelt.

Bakgrunden är att myndigheterna i Storbritannien börjat kräva att onlineapotek som levererar till patienter inom EU ska skicka läkemedel som är tillverkade för det landet. Euroclinix har visserligen bifogat bipacksedel på svenska, men förpackningen har kunnat vara avsedd för ett annat EU-land. Nu tvingades Euroclinix ställa om sin verksamhet och hålla lager av läkemedel anpassade till de länder på vars marknader man är aktiv.

Denna omställning tog några veckor, men kunde genomföras. Det var ett vettigt drag från myndigheternas sida och Euroclinix agerade snabbt och resolut i den riktningen. Inget obalanserat larmande i medierna, inga byråkrater som sitter fast i en föråldrad världsbild. Istället klassisk ansvarsfull reglering som främjar seriösa aktörer och utvecklar samhället.

Lämna en kommentar