”Smart Drugs”

Det finns ett antal kemiska ämnen som anses ge förbättrad kognitiv förmåga, bättre minne och ”mer närvaro”/koncentration. Effekterna är inte helt klarlagda och användning av preparat i detta syfte är något som den enskilde får ta ställning till.

De substanser som anses förbättra mentala förmågor utan att ha stora och märkbara biverkningar, såsom amfetamin etc, har samlingsnamnet Nootroper, men kallas också allmänt för ”smart drugs”. Det har inte gjorts några entydiga studier på hur dessa ämnen fungerar och i vilken utsträckning de bevisligen förbättrar kognitionen. Däremot finns vissa studier som pekar åt det hållet samt mängder av anekdotiska vittnesmål på nätet där folk självskattar sina förmågor och upplever att de blir effektivare, orkar mer och jobbar bättre. Trots att de inte har drogliknande effkter kan de påverka personligheten och bör hanteras med varsamhet.

Om man ska börja från grunden så är de bästa ”smarta drogerna” bra hälsa, god sömn, psykisk balans och nyfikenhet. Nootroper kan vara ett sätt att nå lite längre eller kompensera när det blir mycket i tillvaron. Det finns olika typer av Nootroper:

Många vanliga kosttillskott, såsom Vitamin D, Omega 3 och Resveratrol har i studier visats kunna skärpa den kognitiva förmågan alternativt vidmakthålla goda hjärnfunktioner. Små effekter visserligen, men de har även andra potentiellt positiva effekter.

Kaffe och nikotin är kemiska ämnen som kortvarigt förstärker hjärnans förmåga att hantera information.

Nästa steg är Racetamer såsom Piracetam som i Sverige är läkemedelsklassat, men i USA säljs som kosttillskott. Det kan ge en effekt som vissa upplever som att sinnen som syn och hörsel skruvas upp i känslighet. Piracetam tycks också kunna förbättra hjärnans plasticietet och på så sätt motverka symptom från demenssjukdomar.

Modafinil är ett ämne som är klassat som läkemedel för att hjälpa människor med narkolepsi, men som används väldigt brett i dag av människor som vill orka mer och hålla sig i framkant som studenter eller i ett krävande arbetsliv. Det är dock narkotikaklassat i Sverige.

Elixir bedömer att Nootroper kommer att bli allt mer vanliga i samhället, som ett sätt att bättre klara moderna utmaningar. Det finns inga lejon på savannen att vara rädd för längre, men däremot ett krävande arbetsliv eller viljan att vinna nätverksspelet. De flesta av de substanser som Elixir presenterar nedan anses ha mycket få allvarliga biverkningar.

Piracetam

"Förbättrar kognitionen"

Läs mer

Resveratrol

"Stor potential"

Läs mer

Omega 3

"Viktigt på många sätt"

Läs mer

Vitamin D

"Vanligt och vettigt"

Läs mer