Varför förvägras folket medicin?

Människor vill bli friska och ställer stora krav på vården samtidigt som man via mediers, politikers och advokaters orimliga krav på läkemedel håller på att strypa en hel bransch. I dag gör regleringarna att läkemedel som kan rädda liv inte lyckas lämna företagens forskningsavdelningar. Situationen är ohållbar, både ekonomiskt och etiskt.

Johan Norberg efterlyser i Metro vår tids Alexander Fleming som upptäckte penicillinet 1929. Problemet är att med nuvarande regleringar så skulle Pencillin inte ha kommit ut på marknaden förrän i mitten av 40-talet, dvs EFTER andra världskriget (vilket skulle ha lett till ytterligare tiotals miljoner döda människor).

I dag går det i medeltal 14 år från idé till färdigtestat läkemedel. Anledningen är att mediciner inte godkänns förrän en enorm mängd otroligt dyra tester har genomförts. Man är självklart rädda för biverkningar och dessa kan förvisso leda till dödsfall, men väldigt många fler människor dör av det INTE finns några behandlingsalternativ annat än i forskarlabben varifrån bara en rännil läkemedel hittar ut per år.

Den som till äventyrs tänker att det borde finnas preventiv medicin, till exempel läkemedel som bromsar åldrandets nedbrytning av kroppen, tänker helt rätt. Det är bara det att det inte finns en chans att något läkemedelsbolag skulle satsa på det eftersom möjligheten att få ett sånt läkemedel godkänt är NOLL.

Läkemedelsbolagen knäar i dag, vilket drabbar Sverige hårt. De flesta verkar anse att det är bolagen som inte är tillräckligt duktiga på att hitta nya mediciner. Det kan säkert ligga något i det men de stora problemen tror jag är en kombination av följande:

1. Det kommer alltid att finnas någon Janne Josefsson-journalist som letar upp någon som fått en biverkning och gråter in i kameran.
2. Det kommer alltid att finnas en skrupellös amerikansk advokat som stämmer allt och alla om något problem kan kopplas till ett läkemedel.
3. Detta är politiker och tjänstemän och läkemedelsföretag livrädda för. Politiker vill visa att de har kontroll och tjänstemän och direktörer vill behålla sina jobb.
4. Ett i grunden gott kontrollsystem har pga punkterna 1-3 blivit perverterat och orsaker nu onödigt lidande och slår undan benen för fortsatt utveckling på området.

Den enda lösningen är att myndigheterna släpper sitt järnhårda grepp om medicinutvecklingen och låter människor som vill använda lovande läkemedel göra det efter endast grundläggande tester. Detta kan till exempel ske genom en juridisk friskrivning där forskare och bolag inte riskerar stämning från människor som vill gå före.

Eftersom varken politiker eller allmänhet är mogna för ett sådant steg som kommer det inte att hända. Då är alternativet en svart marknad underground vilket inte kommer att effektivt eller säkert, men med den snabba tekniska utvecklingen kan man tänka sig att vissa möjligheter kommer att uppenbara sig ändå. Hur stora möjligheterna kommer att bli beror i sin tur på hur repressiva staterna mot detta ”avvikande beteende” kommer att tillåtas vara av sina medborgare.

Lämna en kommentar