Mer forskningsstöd för att äta Aspirin förebyggande

En liten dos Acetylsalicylsyra om dagen håller cancerdoktorn från magen. Det har visats tidigare. Nu kommer ny forskning som ytterligare understryker att detta stämmer och som dessutom slår fast att de positiva effekterna är större än risken för biverkningar.

ASA som finns i Treo, Magncyl, Aspirin används i dag i lågdos för att förebygga stroke. Bevisen för att det även motverkar cancer i tarm, matstrupe, prostata och äggledare har funnits tidigare. Problemet är att det ökar risken för inre blödningar.

En brittisk studie ledd av professor Jack Cuzick har visat att fördelarna är så stora att den rekommenderar alla över 50 år att ta 75 mg ASA varje dag i minst tio år. Cuzick säger till Guardian att han själv gör det. Aftonbladet har talat med svenska forskare som i princip håller med om det studien utmynnar i: att det är vettigt att ta ASA förebyggande.

Här kan du läsa mer om och införskaffa lågdos-ASA.

 

Tagged with:

Lämna en kommentar