Medier i bakvattnet

Tidningen Expressens löpsedel ropar i dag ut över vårt avlånga infrusna land att vi svenskar ska ta extra D-vitamin, speciellt under vintern. Tyvärr finns artikeln inte på nätet ännu, men det är en trend att att allt fler läkare och forskare offentligt för fram åsikten att tillskott kan vara viktigt och bra för hälsan. Detta gäller speciellt D-vitamin.

Desto märkligare att samtidigt lyssna till Sveriges Radios program Kropp och Själ som under rubriken ”vitaminbluffen” gör en ytlig skrapning av kosttillskott med den bestämda vinkeln att de är onödiga. Även om Livsmedelsverket kommer att ta tio år på sig innan man går ut med nya rekommendationer bör man som journalist försöka spegla även de nya forskningsresultaten, men man har valt att bortse från alla läkare och forskare som rekommenderar tillskott. Det blir väl lättast så antar jag.

Att man ska vara försiktig med tillskotten och inte förledas av dunkla löften är viktigt, men  medvetna val när det gäller mat och motion leder till ökat välbefinnande och bättre hälsa. Medvetna val av kosttillskott kan ytterligare förstärka dessa effekter.

Om tio år kommer vi dessutom att ha flera läkemedel som kan öka välbefinnandet och livskvaliteten och det måste få vara upp till var och en att prova. Spännande att se vad Kropp och Själ gör av den (”livsfarliga läkemedels-”!!) trenden.

Lämna en kommentar