Luft och ljus inom räckhåll

Besparingstrycket gör nu att den svenska vården öppnar sig för lösningar som för några år sedan sågs som barocka. Onlinekonsultationer, e-hälsa och personaliserad medicin är begrepp som inte bara landstingets New Public Management-konsulter och mellanchefer gödslar sina powerpoints med. DN skriver i en artikel att vårdpersonalen i stora stycken är med på noterna, men att patienterna är mer tveksamma.

Jag tror att det alltid kommer att finnas en stor grupp människor som är beroende av den kontakt människor inom vården ger och därför ska de etablerade strukturerna finnas kvar, men de nya måste släppas fram. Många skulle nämligen gärna bara prata med en artificiell intelligens som kan skriva ut rimliga preparat för hälsa och välmående.

Utvecklingen kommer att gå snabbt och landsting, konsulter och DN kommer antagligen att bli tagna på sängen av digitaliseringen. Det blir stökigt när strukturerna faller men det är en intressant tid att leva i.

Tagged with:

Lämna en kommentar