”Livselixiren är redan här”

elixir

På en internationell konferens i Schweiz nyligen konstaterade en medverkande forskare att det redan finns läkemedel mot åldrande och att de används av miljoner människor.

– Vi forskar intensivt på läkemedel mot åldrande, men vi har inte tänkt på det som redan finns, säger forskaren Brian Kennedy.

Vissa av hans kollegor på konferensen erkänner också för tidningen New Scientist att de självmedicinerar med dessa läkemedel.

De vanligaste exemplen är det mycket använda Metformin mot diabetes och Aspirin mot smärttillstånd. De positiva effekterna av dessa läkemedel hör intimt samman med att de samtidigt skyddar cellerna mot slitage, vilket motverkar åldrande.

En kommande grupp läkemedel är en grupp cancerpreparat, så kallade rapaloger, som också visat sig motverkar åldrandeprocesser. Det globala läkemedelsbolaget Novartis annonserade på konferensen att de kommer att gå vidare med sin rapalog Everolimus utifrån att det är vad de kallar ”geroprotector”. Everolimus har visat sig kunna stärka immunförsvaret hos åldrande människor vilket är ett viktigt steg för fler friska år. Det är något nytt att Novartis bryter isen och på allvar riktar in sig på att motverka en åldrandeprocess som tidigare ansetts ligga utanför medicinsk intervention.

De piller det handlar om är inga underpreparat och visar blygsam livsförlängning. Men sammantaget framstår kombinationen av allt fler potenta ämnen som något som verkligen kan ge fler friska år. Du som tar eget ansvar kan gå vidare här.

Tagged with:

Lämna en kommentar