Gör det själv – IKEA-vården är på väg

Det går snabbt nu. På många håll i samhället sker kraftiga förändringar och det är uppenbart att de politiska krafterna inte hänger med. Globaliserad ekonomi, migrationsströmmar och minskad tillit i samhället håller på att rycka undan mattan för de etablerade sätten att göra saker.

En väg framåt för sjukvården är ökad makt till de individer som vill ta eget ansvar. Detta frigör resurser för de människor som behöver hjälpen bättre. Rent praktiskt kan det innebära kontroll av den egna hälsan via digitala appar, administration av livsstilsmediciner under eget ansvar och möjlighet att delta i program för att motverka åldrandeprocesser.

I en intressant debattartikel i Svenska Dagbladet är Johan Hjertqvist på Health Consumer Powerhouse inne på något liknande. Han jämför med Ryanair och ”vård-IKEA”.

Vårdkonsumenterna själva borde kunna överta en rad uppgifter: till en början bokning av konsultationer, utföra viss provtagning, rapportera sin hälsostatus, administrera sitt e-konto, svara för förebyggande insatser med mera. Stärkt engagemang och egenkontroll, lägre kostnader.

Det kan låta provokativt att jämföra med lågprisflyg eller elektroniska banktjänster, men parallellen är frestande: skulle det vara möjligt att höja produktivitet och vårdkvalitet och sänka kostnaderna genom ett djärvt struktursprång? …huruvida regering och landstingsledningar vill tänka så här långt ter sig högst osäkert.

Visst är det så. Men om inte stat och myndigheter släpper kontrollbehovet kommer de kanske att tvingas göra det. Delvis på grund av en allmän samhällsutveckling där individen ifrågasätter stängda möjligheter, men också eftersom arbetsuppgifter av mer brännande karaktär väntar, såsom att upprätthålla den vård medborgarna förväntar sig.

Tagged with:

Lämna en kommentar