Framsteg för helkroppsrenovering

Det finns två huvudströmningar i arbetet med att motverka åldrande och död.

Den ena handlar om att gripa in i ämnesomsättningen och på så sätt försena skador i cellerna. Det är till exempel Googles huvudspår med Calico.

Den andra handlar om att hitta sätt att reparera skadorna i cellerna efter att de uppstått. Det spåret företräds av främst SENS Foundation.

SENS har nyligen släppt en årsrapport som visar att de första terapierna nu håller på att utvecklas via ett antal avknoppningar. Man bedömer att de första behandlingarna kan vara klara om 5-10 år. Det är ett stort steg för stiftelsens verksamhet som av många setts som hopplös science fiction.

Stiftelsen fokuserar på sju problemområden – och sju lösningar

  1. Celldöd – döda celler kan ersättas av stamceller
  2. Cancer – cancercellers förmåga att dela sig kan slås ut
  3. Mitokondriedöd – cellernas “kraftverk” kan lagas av cellerna själva med hjälp av genterapi, ett sätt att aktivera nya processer i cellerna.
  4. Skräpceller – värdelösa celler ansamlas i kroppen med åldern, men de kan städas bort med hjälp av läkemedel eller genterapier.
  5. Åldrande vävnader – huden och blodkärlens gradvisa förstelning kan brytas upp med enzymer och läkemedel.
  6. Skräp utanför cellerna – ansamlade molekyler kan städas mellan cellerna med hjälp av kroppens eget immunförsvar
  7. Skräp i cellerna – rester av livsprocesserna i cellen kan städas undan genom att introducera nya enzymer från exempelvis svampar som har den funktionen.

Det är bara att önska SENS och storfinansiären Peter Thiel lycka till. Tills de lyckas kan jag personligen tycka att det inte skadar att trixa med kroppens ämnesomsättning för att hålla sig frisk och på topp, men jag gillar att ledaren för SENS, Aubrey de Grey, hellre dricker öl.

Aubrey de Grey på SENS Foundation i typisk miljö.

Aubrey de Grey på SENS Foundation i typisk miljö.

 

Tagged with:

Lämna en kommentar