Hoten mot kosttillskotten är orimliga

Byråkrater på båda sidan om Atlanten har gett sig på att kartlägga och styra upp marknaden för kosttillskott och naturläkemedel. Det är bra att man håller koll, men som vanligt går man hårt fram (alla byråkrater vill ju göra avtryck).

Inom EU föreslås ny lagstiftning som säger att man i princip inte får ens antyda att kosttillskott skulle ha någon som helst verkan. Detta ger nu återverkningar i Storbrittannien.

Det finns tusentals och åter tusentals studier på ämnen som är vanliga i kosttillskott (sök vad som helst på Google Scholar) och som påverkar kroppen på olika sätt. Dessa studier är viktiga och säkert till viss del EU-finansierade. Det blir då väldigt konstigt att man inte ska få citera dessa studier i samband med information om ett kosttillskott.

I USA pågår en liknande process där läkemedelsmyndigheten FDA vill att alla kosttillskott måste vara bevisat ofarliga. Det låter förstås vettigt, men problemet är att för att bevisa något i USA så måste man göra en studie på många år, koppla in 17 advokater och börja hantera tillskott som läkemedel.

De nya reglerna kan helt sätt krokben för all utveckling av nya sätt att hålla kroppen frisk. Givetvis ska myndigheterna slå till mycket hårt och mycket snabbt mot all lögnaktig marknadsföring och allt som kan innebära risk, men så länge transfetter, cigaretter och alkohol finns tillgängligt överallt blir det bara löjligt att kräva fullständiga och juridiskt vattentäta studier av att Omega 3 är ofarligt (för det finns ju faktiskt en studie om ökad cancerrisk – ska all Omega 3 bort från marknaden då?).

Kosttillskotten kommer att utvecklas och spela en viktig roll för att förebygga sjukdomar (inte bota). Byråkraterna bör inte tillåtas dra undan mattan för denna utveckling.

Lämna en kommentar