En brytare för längre liv?

Det finns de som tror att åldrandet är genetiskt förutbestämt. Att kroppen har en strömbrytare för åldrande och död som aktiveras för att lämna plats åt kommande generationer.

De flesta tror inte att en sådan genetiskt övergripande plan existerar utan att det istället handlar om att vi är gjorda för att fungera så bra som det bara går i 30 år. Denna optimala funktion leder till skador på cellerna som inte går att reparera och som blir värre och värre med åren.

Ett bevis för att åldrande och död inte beror på någon specifik ”nu-ska-du-dö” signalering i kroppen, är att det borde ha uppstått mutationer som sätter en sådan signalering ur spel och leder till mycket längre liv för vissa. Något sådant har vi inte sett.

Men en kan ändå tänka sig att det finns funktioner i kroppen som är centrala för åldrandet, en slags brytare som när de hamnar i av-läge accelerar skadorna och åldrandet. Mikroskopiska maskar har till exempel fåtts att leva många gånger sin normala livslängd bara genom att en viss cellulär brytare har hållits tillbaka. Om vi identifierar dessa brytare och ser till att de ligger i rätt läge, vad händer då med åldrandet?

Joseph Knoll menade att när neuronerna i hjärnan inte lyckas upprätthålla de vanliga nivåerna av signalsubstanser är det en signal till hela kroppen att lägga sig ner och dö. Genom att hålla sig sexuellt, fysiskt och mentalt aktiv så länge som möjligt motverkar man denna signalering. (Knoll menade också att preparatet Selegiline som hämmar nedbrytning av dopamin bland annat fungerar livsförlängande.)

Ny forskning från amerikanska McMaster University visar att enzymet AMPK spelar en huvudroll i den nedbrytning av musklerna som sker med åren. Och i kölvattnet av sämre muskler uppstår en rad andra defekter på kroppen. AMPK har redan identifierats som en switch, en brytare, för åldrande på cellulär nivå. När det nu visas att ett aktivt AMPK håller tillbaka muskelnedbrytningen, stärks dess position som brytare. Föga förvånande kan fysisk träning hålla igång AMPK. Då snackar vi dock inte promenader utan tung muskelbelastning, styrketräning med andra ord.

Det tittas på AMPK i många laboratorier just nu. Ett godkänt piller som stimulerar enzymet vore guld värd, eftersom sarkopeni (muskelnedbrytning) klassas som en sjukdom. Men redan nu finns preparat som har en viss positiv påverkan på AMPK-omsättningen. Läkemedlet Metformin är det mest effektiva och beprövade. Även preventiva preparat som Ginseng och Jiaogulan kan ha effekt.

Lämna en kommentar