Dr Google blir bättre

Google har revolutionerat förhållandet mellan läkare och patient eftersom läkarna inte längre har informationsmonopol och patienterna kan bli mycket välinformerade. Samtidigt finns problemen med bristande helhetsinsikt och risken för falsk information när människor i allt högre grad googlar symptom.

Google tar nu ett slags ansvar och rullar under sommaren ut en ny sökalgoritm i USA (så småningom internationellt). Om du söker på till exempel ”huvudvärk ena sidan” presenteras då en lista med symptombeskrivningar som har satts samman av ett läkarteam ovanför de vanliga sökresultaten. På så sätt kan du få hjälp med att hitta rätt sökning och få kompletterande information om behandlingsalternativ, vid sidan av nätets alla huskurer och besserwissrar.

Man kommer förstås att följa upp hur den här tjänsten fungerar och anpassa råden baserat på hur människor agerar. Om tjänsten utvecklas med fler automatiserade steg, bildigenkänning, AI, enklare journalföring etc går det att skönja en hälsorevolution. Världens fattiga kan gratis träffa en doktor när de vill bara de har tillgång till Google.

Att sen många ändå kommer att tro mer på klanens råd eller vildvuxna forum på nätet är en annan sak.

3 Responses to “Dr Google blir bättre”

  1. Vet inte om det passar sig att ställa följande fråga men varför får Goldpharma inte längre sälja mediciner på samma sätt. Min dotter behöver lite mer hydrokortison än vad hennes läkare här anser är lämpligt. Det har varit en trygghet att ha lite extra här hemma. Hon har Addison. Nu är det slut med den tryggheten.

    1. Hej
      Den utlösande orsaken till att man dragit tillbaka receptbelagda mediciner denna gång vet jag inte, men det händer då och då. Tidigare har det till exempel berott på att kortföretagen såsom Visa och Mastercard har pressats av europeiska myndigheter att inte delta i några transaktioner på sajten. Goldpharma har dock alltid återkommit med fullt utbud efter några månader och vi får hoppas att så är fallet även denna gång.

Lämna en kommentar