Dagens dikt

Med åldern är det lätt att välja fåtöljen, det är lätt att gå in i en tid av väntan på slutet. Den som vill ha fler friska år gör dock bäst i att hålla emot sådana impulser.

Aktivitet är det bästa sättet att hålla igång kropp och själ och det kanske bästa läkemedlet mot åldrande vore ett som upprätthöll nivåerna av de signalsubstanser som håller igång oss.

I brist på detta får ni här en själslig kick i rätt riktning, en uppmaning till motstånd mot entropin, ända in i kaklet. Dikten av Dylan Thomas bildade ett slags ledmotiv i aktuella filmen Interstellar.

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Michael Caine reciterar början av dikten 1:58 in i trailern:

Lämna en kommentar