Vården väljer fel väg i digitaliseringen

NKS Entréhall norr. Illustration: White Tengbom Team

Uppgraderingen av Stockholms största sjukhus Nya Karolinska (NKS) har kostat 23 miljarder bara i byggkostnader, vilket motsvarar 1,7 Burj Khalifa, världens högsta byggnad i Dubai. Kanske ännu mer upprörande är hur verksamheten bedrivs. Ett antal läkare har slagit larm om metoderna som innebär att sjukhuset översvämmas av dyra konsulter medan vårdpersonalen går på knäna.

Nu hävdar medlöparna i den galna konstruktionen av detta nya Babels hus att det är ”spännande” nu när ”sjukvårdens DNA” byggs om (formuleringar som givetvis planterats i dessa nyttiga idioter av de smarta konsulterna). Utgångspunkten är rätt: patienterna ska bli mer delaktiga, men är lösningen att sätta läkarna på undantag till förmån för komplexa processteorier?

Vi har alltså på ena sidan en läkarkår som förståeligt nog försvarar sitt yrke, det vill säga den mellanmänskliga och läkande kontakten. Kåren har måhända problem med en paternalistisk hållning till patienterna, men den enskilda människans möjligheter att i digitaliseringens tidevarv också få ökad egenmakt kan inte stoppas.

Sen har vi på andra sidan den nya svenska överklassen i form av topptjänstemän som styr och ställer när inkompetenta politiker tappar greppet. De är maktmänniskor som hakar på i en digitaliseringstrend som de tror ger dem fria händer att bygga monument åt sig själva. Vad de inte vill förstå är att digitaliseringen handlar om enskilda människors frigörelse. När vi till sist behöver hjälp vill vi träffa en läkare, inte ingå i ett grandiost program för egenkontroll som säkerligen kommer att brista i hänsyn till individuella behov.

Det NKS åstadkommer för 70 miljarder fram till 2040 kommer antagligen att ha marginell betydelse för folkhälsan jämfört med vad digitala startups, artificiell intelligens och robotik kommer att åstadkomma utanför själva NKS. Det ser redan ut som om managementkonsulternas råd inte kommer att kunna implementeras.

Nej, släpp läkarna och patienterna fria nu! Verkligheten går åt ett annat håll, mot äkta egenmakt. Barnen till dom som byggde Babels hus kommer att bli rundade och Elixir skyndar förhoppningsvis på den processen.

Lämna en kommentar