Även Lorcaserin på väg ut på bantningsmarknaden

Det verkar som om bantningsläkemedlet Lorcaserin (troligt varumärke: Lorqess) kan göra Qnexa sällskap  ut på marknaderna i sommar. Båda ligger även för godkännande i Europa.

De amerikanska läkemedelsmyndigheterna FDA har preliminiärt godkänt Lorcaserin via en rådgivande panel. Samma sak hände med Qnexa för några månader sedan. I sommar kan de båda pillrena få slutgiltigt godkänt och därmed komma ut på marknaden i USA. Samtidigt ligger ansökningar hos de europeiska läkemedelsmyndigheterna EMA och det är mycket möjligt att de följer FDA:s rådgivande beslut inom kort och då kan Lorcaserin och Qnexa till och med komma ut i Europa innan USA.

Båda läkemedlen fick nej för två år sedan, men FDA har varit utsatt för politiska påtryckningar att släppa igenom läkemedel som kan hejda fetmaepidemin. När dessutom flera studier presenterades som visade att Lorcaserin inte har de biverkningar som tidigare befarats verkar det alltså bli grönt ljus.

Lämna en kommentar