Att köpa läkemedel lagligt på nätet

Elixir har i över 10 år visat vägen till ett lagligt sätt att få vissa receptbelagda läkemedel utskrivna och skickade till dig vid sidan av svensk sjukvård. Det finns i dag en uppsjö av erbjudanden via nätet. Endast en liten del av dessa är lagliga och säkra, vi listar lagliga och säkra internetapotek här.

Tyvärr är förfalskade läkemedel vanliga på den globala marknaden. Framförallt människor i utvecklingsländerna drabbas av oseriösa apotekare som säljer i bästa fall värdelösa läkemedel och i sämsta fall giftiga. Dessa förfalskade preparat kan smyga sig in i oseriösa sajters utbud och att impotera läkemedel till Sverige är därför förenat med risker.

Många svenskspråkiga nätsidor som i dag erbjuder läkemedel kan inte visa att de erbjuder säkra läkemedel på ett lagligt sätt (lär dig se varningstecken). Om de ens skickar beställda mediciner är de att betrakta som smuggling och kan stoppas i tullen. Slinker de igenom finns inga garantier att de är äkta. De kan vara livsfarliga.

Det finns dock en reglerad möjlighet för svenskar att med hjälp av läkare verksamma inom EU, bli förskrivna läkemedel som kommer från registrerade apotek inom EU. Svenska Läkemedelsverket har godkänt import av vissa receptbelagda läkemedel. Så här hänger det ihop:

Svensk lagtext i frågan (tullverkets tolkning):

Införsel av läkemedel genom postförsändelse, eller motsvarande, får äga rum från ett land inom EES om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • läkemedlet är för mottagarens personliga bruk
  • läkemedlet är godkänt i det andra EES-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet
  • läkemedlet är godkänt och receptfritt i Sverige eller, i fråga om receptbelagda läkemedel, har förskrivits av en behörig förskrivare inom EES

Varje sådan försändelse får innehålla en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års förbrukning. Mottagaren ska kunna styrka att förutsättningarna är uppfyllda.

Tidigare har alla dessa lagrum inte varit uppfyllda. Framförallt detta med godkänd förskrivare har varit knivigt att få till. Jag har därför länge efterlyst dessa möjligheter hos mina brittiska kontakter och nu har samtliga villkor etablerats i de kanaler som Elixir tipsar om. Det bekräftar även Läkemedelsverket i en artikel i nummer 1/2012 i tidningen LäkemedelsVärlden:

Och för den som vill det tycks alltså Euroclinix erbjuda en, om än dyr, så legal handelsplats för receptbelagda läkmedel. Det är i alla fall den slutsats Läkemedelsverket drar efter att ha varit i kontakt med de brittiska mynhdigheterna. Konceptet att sälja receptbelagda läkemedel via onlinikonsultation är legal enligt brittisk lagstiftning, förutsatt att apotetket är legalt och registrerat hos behörig brittisk myndighet och att läkaren är legitimerad och registrerad. ”Vi kan bekräfta att det använda apoteket är legalt och att den läkare som skrivit under receptet är legitimerad och registrerad”, svarade en kollega på det brittiska läkemedelsverket, MHRA, Maria Gustafsson utredare på Läklemedelsverket när hon kontaktade dem.
– Så det vi tyckte såg ut som en ny variant av illegal försäljning av receptbelagda läkemedel tycks vara legal, säger hon.

Steg-för-steg-instruktion för laglig och säker privat import av läkemedel inom EU:

Förberedelser
Läs på våra informationssidor om nätapoteket och läkemedlet. Läs på leverantörens sida och gå även till fass.se och kolla informationen där. Gör Google-sökningar och sätt dig in i hur läkemedlet funkar och hur folk har upplevt det.

Onlinekonsultation
När du har valt leverantör och går vidare kommer du att få göra en onlinekonsultation. Frågorna har konstruerats utifrån läkemedlets profil av verkan och biverkningar och hur det samspelar med kroppen och andra läkemedel.

Ta tillfället i akt och studera frågorna. De ger information om hur läkemedlet verkar på dig och ger dig ett tillfälle att reflektera över din hälsostatus. Onlinekonsultationen går inte att jämföra med att träffa en läkare, som vid ett direkt möte kan bedöma massor av saker om din hälsa och se problembilder som du själv inte är medveten om. Så om du har hälsoproblem av mer komplex art, så undvik att beställa läkemedel på nätet.

Betala
Det finns olika betalsätt att tillgå. Eftersom det handlar om etablerade webbplatser som funnits i många år är risken för bedrägeri mycket liten.

Leverans
Tullens praxis är att släppa igenom paket från de leverantörer Elixir tipsar om. Leverans sker antingen med budfirma eller med vanlig postgång. Produkten är förpackad och adresserad utan att det syns på utsidan vad paketet innehåller. Vid budning försöker budet leverera hemma hos dig. Du kan påverka upphämtningplats vid kontakt med budet. Du kan också hämta det själv på en budcentral.

Använd medicinen
Paketet innehåller instruktioner för hur du ska ta medicinen. Informationen är dock inte alltid på svenska. Däremot får du motsvarande information på  Fass. Sök läkemedlet och klicka på ”bipacksedel”. Det finns en anledning till att läkemedel är receptbelagda. Felanvändning kan få svåra konsekvenser, så gör dig själv en tjänst och läs igenom informationen ordentligt.

Begränsningar
Att köpa läkemedel från annat land via nätet är alltså endast tillåtet från internetapotek som är verksamma inom ett EU-land och som använder sig av läkare med legitimation från ett EU-land som agerar enligt sitt lands övriga regler. Narkotikaklassade läkemedel eller läkemedel som inte är godkända i Sverige får du inte ta in via post även om en EU-läkare har skrivit ut medicinen till dig. För att kontrollera narkotikaklassning: Gå till Läkemedelsverkets sida för läkemedelsfakta. I mitten hittar du rubriken narkotikaklassning, välj alla och tryck sök.

Om en medicinsk substans inte finns på Fass.se så är den inte godkänd i Sverige. Observera att det gäller substansen, inte varumärket, som ofta kan skilja sig mellan olika europeiska länder.

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Om du vill gå vidare och beställa från ett internetapotek har vi en lista på de mest etablerade och säkra här.

ELIXIR FRISKRIVNING

En online-konsultation kan inte ersätta ett personligt läkarbesök. Kontakta svensk sjukvård om du är det minsta tveksam om din hälsa. Vet du t ex vilket blodtryck du har?

Informationen om medicinerna är inte anpassad till olika människors individuella behov utan är endast en ytlig genomgång. Eftersom de preparat Elixir skriver om har bevisad verkan så innebär det också att de har biverkningar, något alla användare måste uppmärksamma och sätta sig in i. Detta gäller för övrigt även vid vanliga läkarbesök.

Elixir.nu kan inte hållas ansvarig för de eventuella skador som kan uppkomma i samband med användning av den information som presenteras. Elixir.nu är inte ansvarig för eventuella tvister med läkemedelsleverantörerna eller med de europeiska läkare vi vidarebefordrar kontakten till. Svenska FASS eller Svenska läkemedelsindustriföreningen är inte på något sätt associerad med elixir.nu. Vi länkar till deras utmärkta internettjänst (Patientfass) eftersom det är en viktig källa till korrekt information.