Att köpa läkemedel lagligt på nätet

Elixir har i snart 10 år visat vägen till ett lagligt sätt att få vissa receptbelagda läkemedel utskrivna och skickade till dig vid sidan av svensk sjukvård. Det finns i dag en uppsjö av erbjudanden via nätet. Endast en mycket liten del av dessa är lagliga och säkra. Vill du undvika att registreras som smugglare eller få förfalskade läkemedel ska du följa Elixirs guide. 

Utöver denna information om säkra läkemedelsköp online är det viktigt att inse att det krävs stort personligt ansvar och försiktighet vid onlinekonsultationer.

De flesta svenskspråkiga nätsidor som i dag erbjuder läkemedel kan inte visa att deras erbjudande är lagligt. Om de ens skickar beställda mediciner är dessa därför att betrakta som smuggling och kommer att stoppas i tullen. Slinker de igenom finns inga garantier att de är äkta. De kan vara livsfarliga.

Det svenska Läkemedelsverket har dock i praktiken godkänt ett sätt att själv importera vissa receptbelagda läkemedel. Inte för att de vill det, men för att EU:s lagar tvingar Sverige att öppna upp systemet i det här avseendet. Det handlar om onlinekonsultationer med brittiska läkare. Här finns mer information om leverantörerna och så här hänger det ihop: 

Svensk lagtext i frågan (tullverkets tolkning):

Införsel av läkemedel genom postförsändelse, eller motsvarande, får äga rum från ett land inom EES om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • läkemedlet är för mottagarens personliga bruk
  • läkemedlet är godkänt i det andra EES-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet
  • läkemedlet är godkänt och receptfritt i Sverige eller, i fråga om receptbelagda läkemedel, har förskrivits av en behörig förskrivare inom EES

Varje sådan försändelse får innehålla en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års förbrukning. Mottagaren ska kunna styrka att förutsättningarna är uppfyllda. 

Tidigare har alla dessa lagrum inte varit uppfyllda. Framförallt detta med godkänd förskrivare har varit knivigt att få till. Jag har därför länge efterlyst dessa möjligheter hos mina brittiska kontakter och nu har samtliga villkor etablerats i de kanaler som Elixir tipsar om. Det bekräftar även Läkemedelsverket i en artikel(bara prenumeranter) i nummer 1/2012 i tidningen LäkemedelsVärlden:

Och för den som vill det tycks alltså Euroclinix erbjuda en, om än dyr, så legal handelsplats för receptbelagda läkmedel. Det är i alla fall den slutsats Läkemedelsverket drar efter att ha varit i kontakt med de brittiska mynhdigheterna. Konceptet att sälja receptbelagda läkemedel via onlinikonsultation är legal enligt brittisk lagstiftning, förutsatt att apotetket är legalt och registrerat hos behörig brittisk myndighet och att läkaren är legitimerad och registrerad. ”Vi kan bekräfta att det använda apoteket är legalt och att den läkare som skrivit under receptet är legitimerad och registrerad”, svarade en kollega på det brittiska läkemedelsverket, MHRA, Maria Gustafsson utredare på Läklemedelsverket när hon kontaktade dem.
– Så det vi tyckte såg ut som en ny variant av illegal försäljning av receptbelagda läkemedel tycks vara legal, säger hon.

Steg-för-steg-instruktion för att lagligt köpa läkemedel vid sidan av svensk sjukvård och undvika osäkra och olagliga alternativ: 

Allmänna instruktioner för beställning 
Läs om läkemedlet både på vår informationssida och försäljarens. Du bör ta uppmaningarna på allvar om att själv läsa på så mycket du kan om det läkemedel du är intresserat av. Frihet medför ansvar och läkemedel kan ge svåra biverkningar. 

När du går vidare kommer du att få göra en onlinekonsultation. Detta går inte att jämföra med att träffa en läkare. Vad det handlar om är att en läkare har konstruerat frågorna och går i god för att medicinen inte skadar dig om du fyller i formuläret sanningsenligt. Överlag är det viktigt att veta att om du känner att din hälsostatus är komplex så ska du inte använda den här möjligheten. Det gäller speciellt om du äter andra mediciner. Med detta följer att du måste vara säker på vad du håller på med. Läs på, var vaksam på dina reaktioner och fundera två gånger på om du verkligen ska handla läkemedel över nätet. 

Betala
Det finns olika betalsätt att tillgå. Samtliga så säkra som det kan bli. 

Leverans
Tullens praxis är att släppa igenom paket från de leverantörer Elixir tipsar om. Just nu fungerar det bra, men handeln kan komma att regleras i en framtid eftersom den nu sker med många myndigheters ogillande. Leverans sker antingen med budfirma eller med vanlig postgång. Produkten är förpackad och adresserad utan att det syns på utsidan vad paketet innehåller. Vid budning försöker budet leverera hemma hos dig. Du kan påverka upphämtningplats vid kontakt med budet. Du kan också hämta det själv på en budcentral. 

Använd medicinen
Paketet innehåller instruktioner för hur du ska ta medicinen. Informationen är dock inte alltid på svenska. Däremot får du motsvarande information på » Svenska Fass. Sök läkemedlet och klicka på ”bipacksedel”. 

Observera att det finns en anledning till att läkemedel är receptbelagda. Därför måste man läsa på ordentligt och vara försiktig när man använder dem. 

Allmänna Begränsningar 
Att köpa läkemedel från annat land via nätet är alltså endast tillåtet från internetapotek som är verksamma inom ett EU-land och som använder sig av läkare med legitimation från ett EU-land som agerar enligt sitt lands övriga regler. 

Narkotikaklassade läkemedel eller läkemedel som inte är godkända i Sverige får du inte ta in via post även om en EU-läkare har skrivit ut medicinen till dig. För att kontrollera narkotikaklassning: Gå till Läkemedelsverkets sida för läkemedelsfakta. I mitten hittar du rubriken narkotikaklassning, välj alla och tryck sök.

Om en medicinsk substans inte finns på Fass.se så är den inte godkänd i Sverige. Observera att det gäller substansen, inte varumärket, som ofta kan skilja sig mellan olika europeiska länder.

ELIXIR FRISKRIVNING

En online-konsultation kan inte ersätta ett personligt läkarbesök. Kontakta svensk sjukvård om du är det minsta tveksam om din hälsa. Vet du t ex vilket blodtryck du har?

Informationen om medicinerna är inte anpassad till olika människors individuella behov utan är endast en ytlig genomgång. Eftersom de preparat Elixir skriver om har bevisad verkan så innebär det också att de har biverkningar, något alla användare måste uppmärksamma och sätta sig in i. Detta gäller för övrigt även vid vanliga läkarbesök.

Elixir.nu kan inte hållas ansvarig för de eventuella skador som kan uppkomma i samband med användning av den information som presenteras. Elixir.nu är inte ansvarig för eventuella tvister med läkemedelsleverantörerna eller med de europeiska läkare vi vidarebefordrar kontakten till. Svenska FASS eller Svenska läkemedelsindustriföreningen är inte på något sätt associerad med elixir.nu. Vi länkar till deras utmärkta internettjänst (Patientfass) eftersom det är en viktig källa till korrekt information.