Att hålla nyårslöftet med piller

Nytt år och nya löften. Som inte håller. Igen. Att lägga om livsstil, att bryta en vana eller att lära sig något nytt är svårt. De så kallade livsstilsmedicinerna kan göra en sådan omläggning lättare. I dag har vi piller mot rökning och läkemedel som hjälper till vid viktnedgång. I morgon kan vi ha piller som hjälper till vid inlärning.

Experiment med substansen Valproat som normalt används mot epilepsi visar att vuxna personer kunde lära sig så kallat absolut gehör. Det har tidigare antagits att förmågan att kunna identifiera toner med exakt ”pitch” bara kunde läras in före sju års ålder. Experimenten med Valproat tycks visa att det går att återskapa den plasticitet i hjärnan som gör att barn lär sig snabbare och att man då även som vuxen snabbt kan lära in exempelvis språk på samma effektiva sätt som barn.

Denna forskning är i sin linda och professorn Takao Hensch avråder vettigt nog från egna experiment:

”Att återöppna de funktioner som vi har använt för att förstå vår omvärld som barn kan få oöverskådliga effekter när vi är vuxna.”

Det visar ändå att vi snabbt går mot en värld där preparat kan göra oss ”bättre” och det kommer att bli en knivig fråga framöver, både på ett personligt och samhälleligt plan, hur vi ska handskas med detta faktum.

Det finns annan hjälp än medicin för att att hålla nyårslöften. Mannen bakom Psyblog har skrivit boken Making habits, Breaking habits som verkar vara en bra, vetenskapligt underbyggd, beskrivning av hur du kan förändra saker i ditt liv. Utan piller.

Lämna en kommentar