Astmamedicin kan skydda hjärnan

En ny studie som visar att en vanlig astmamedicin skyddar hjärnceller aktualiserar flera frågeställningar kring ämnet ”motverka åldrandet”. Perspektivet är nämligen bredare än fåfänga förhoppningar och kommer att leda till nya synsätt på vad som är sjukdom.

Med åldrandet blir de odugliga cellerna allt fler, vävnader stelnar och livsgnistan falnar. Men även om tidens våg till slut obönhörligt drar alla med i processerna ser det olika ut för olika människor. Beroende på arv, livsföring och inställning slår åldrandet olika.

Muskelnedbrytningen kan hämnas av träning, insulinkänsligheten upprätthållas av diet och livsgnistan hållas vid liv av en aktiv och nyfiken hjärna. Det kan leda till fler år i livet, men framförallt till fler friska och givande år.

Detta skriver också de flesta forskare och specialister under på, även om det finns en beröringsskräck med begreppet åldrande. Man vill helst inte stöta sig med mainstream-uppfattningen att åldrandet är något statiskt, närmast heligt. Man säger istället att åtgärderna motverkar sjukdom.

Oavsett vilket blir det intressant att bredda resonemanget. En ny studie visar att den vanliga astmamedicinen Montelukast (Singulair) kan motverka och till och med reversera skador på hjärncellerna som kommer med åren. Detta genom att preparatet motverkar de lågintensiva inflammatoriska processer som är ett av den åldrande människans största problem. Så här säger den österrikiske forskaren Ludwig Aigner, som ligger bakom studien, till New Scientist:

The drug had no effect on young animals, probably because it targets inflammation associated with age and disease, says Aigner. “We’ve identified a target that affects many different systems of the aged and degenerated brain,” he says. “I think the drug reverses the damage associated with ageing.”

Eftersom många använder medicinen kan det bli relativt lätt att följa upp den här studien och se om människor håller hjärnan igång längre om de tagit medicinen. Om så är fallet skärps de etiska frågeställningarna kring preparat och åldrande ytterligare. För hur länge kan man hindra människor från att ta preparat för att hålla sig friska, med motiveringen att de först måste bli sjuka?

Tagged with:

Lämna en kommentar