Åldrandet går att påverka

Människan har på senare tid drivit upp livslängden rejält och 80, 90, ja uppåt 100 år är nog vad många i dag tänker som det normala, optimala. Men sedan går det snabbt utför. Någonstans efter 90 accelererar försämringarna i kroppens funktioner och längre än till 110 kommer i dag endast ytterst få så kallade supercentenarians.

Men det måste inte vara så. Några forskare vid Stockholms Universitet presenterade nyligen sin forskning om åldrande hos djur och växter i en artikel i Nature. Det visar sig att om det finns evolutionära fördelar att hämta så kan äldre individer hos vissa arter till och med uppvisa lägre dödlighet än yngre när de nått riktigt hög ålder.

Det visar att åldrande inte är en förutbestämd nedslitningsprocess som hos en bil. Istället är det evolutionärt styrt. Individer som redan reproducerat sig måste bort för att lämna plats åt de nya, men i naturen kan det uppstå lägen då detta inte är det optimala. Och då ställer cellerna in åldrandeprocessen.

Det är inte alls omöjligt att vi inom tio år har kartlagt de troligtvis hormonella koder som styr vårt åldrande och sen blir det stökigt. Kan vi ställa in åldrandet på oss själva? Vad händer om alla gör det? Är det rätt att förprogrammera sin avkomma genetiskt till ett liv på 1000 år eller mer?

Det är spännande, omvälvande och krävande tider vi lever i.

Lämna en kommentar