Åldrandet är plastiskt

En brittisk forskare har gjort en lättillgänglig och ändå heltäckande liten film som sammanfattar var åldrandeforskningen står i frågan ”Vad är åldrande?”. Han anser dessutom att åldrandet helt klart är tänjbart och möjligt att manipulera.

Nästa fråga är om vi vill manipulera åldrandet. Här är en lång artikel av en person som reagerar mot den växande trenden att vilja leva längre. Han sätter sin gräns vid 75. Vad tycker du?

Lämna en kommentar