Guiden till de nya digitala hälsoresurserna

Digitaliseringen revolutionerar dina möjligheter till bättre hälsa. Elixir visar vägen till onlinekonsultationer, hälsokontroller och nya rön för ett längre liv.

» Så kommer du igång
» Internetapoteken – risker och möjligheter
» Hälsokontroll – håll koll


medical-doctor-1236728

Systemkollapsens möjligheter

Att den svenska åsiktskorridoren har varit trång håller de flesta med om. Diskussioner som har avvikit från vissa specifika normer har stämplats som onda. Invandringsdebatten är det mest skruvade exemplet, men även den stolta...

Read More

Dr Google blir bättre

Google har revolutionerat förhållandet mellan läkare och patient eftersom läkarna inte längre har informationsmonopol och patienterna kan bli mycket välinformerade. Samtidigt finns problemen med bristande helhetsinsikt och risken för falsk information när människor i...

Read More
Luft och ljus inom räckhåll

Luft och ljus inom räckhåll

Besparingstrycket gör nu att den svenska vården öppnar sig för lösningar som för några år sedan sågs som barocka. Onlinekonsultationer, e-hälsa och personaliserad medicin är begrepp som inte bara landstingets New Public Management-konsulter...

Read More
”Onlinekonsultation” nu på vårdcentralen

”Onlinekonsultation” nu på vårdcentralen

De digitala verktygen äter sig in i vården. Vårdcentraler online såsom kry.se har snabbt blivit en etablerad företeelse. Nu dyker de tidigare så utskällda ”onlinekonsultationerna” upp även i fysiska vårdcentraler. Den svenska vårdtjänsten Collabodoc lanserar en...

Read More